Perşembe, Mayıs 30, 2024
Siyaset

DEVA’lı Dalgın’dan Tarım ve Orman Bakanına Soru Önergesi

Haberi Paylaşmak İçin

DEVA’lı Dalgın’dan Tarım ve Orman Bakanına Soru Önergesi

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, “Hızla artan yem fiyatının altında kalan çiğ süt fiyatı üreticilerimizi zor duruma sokuyor. Süt hayvanları mezbahaya gidiyor.”

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Tarım ve Orman Bakanına ilettiği soru önergesinde ülkemizdeki süt ve yem fiyatlarındaki orantısız artışı gündeme getirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından cevaplanması istenen soru önergesinde Dalgın, Ulusal Süt Konseyinin 1 Ağustos itibariyle çiğ süt tavsiye satış fiyatını litre başına 11,5 lira olarak güncellediğini ve bu tarihte 50 kilogram yem fiyatının 500-550 lira seviyesinde olduğunu belirtti. Ancak 6 Ekim 2022’de çiğ süt tavsiye satış satış fiyatı 8,5 lira iken aynı tarihlerde yem fiyatı da 300-350 lira civarındaydı. Söz konusu tarihten bugüne yem fiyatlarında %60 artış olmasına rağmen konseyin çiğ süt için önerdiği tavsiye satış fiyatındaki artış %35’te kaldı. Yem ve süt fiyatlarının artışında yaşanan bu orantısızlık üreticilerimizi büyük sıkıntıya sokuyor.
Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın üreticilerimizin bu alanda yaşadığı sorunları Tarım ve Orman Bakanına ileterek artan maliyetler göz önünde bulundurularak çiğ süt fiyatlarında bir artış yapılıp yapılmayacağını sordu. İlaveten, süt ve yem fiyatları arasındaki dengesizliğin süt hayvanlarının kesilmesine neden olup ileride süt fiyatlarını daha da artırabileceğine dikkat çekerek Bakanlığın bu konudaki çalışmaları ve projeksiyonları hakkında bilgi talebinde bulundu.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı tarafından yazılı olarak cevaplandırmasını saygılarımla arz ederim. 25.08.2023
Burak Dalgın
Balıkesir Milletvekili

8 Haziran 2013 tarihli 28671 sayılı Resmî Gazete ile Ulusal Süt Konseyi kurulmuştur. Konseyin kuruluş amacı sektöre ilişkin verileri toplamak, süt sektöründe ve piyasasında ortaya çıkan ulusal veya uluslararası gelişmeler çerçevesinde risk analizi ve yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmak, strateji belirlemek, plan ve projeler oluşturmak, uygulamak veya uygulanmasına yardımcı olmaktır.
Ulusal Süt Konseyi, 13 Temmuz 2023’de aldığı kararla, 1 Ağustos 2023 itibariyle çiğ süt tavsiye satış fiyatını litre başına 11,5 Türk Lirası olarak güncellemiştir. Bu tarih itibariyle 50 kilogram yemin fiyatı 500-550 Türk Lirası seviyesindedir.
Tavsiye satış fiyatının litre başına 8.5 Türk Lirası olarak belirlendiği 6 Ekim 2022’de 50 kilogram yemin fiyatı 300-350 Türk Lirası seviyesindeydi. Yani yem fiyatlarında yüzde 60 artış varken konseyin tavsiye satış fiyatındaki artış oranı yüzde 35’tir.
Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetişticileri Derneği ise sütün litre başına maliyetini 12,18 Türk Lirası olarak hesaplamakta ve ortalama yüzde 20 kar oranı ile litre başı 14,6 Türk Lirası satış fiyatı önermektedir.
Bu bağlamda;

1. Ulusal Süt Konseyi’nin çiğ süt tavsiye satış fiyatını makul buluyor musunuz? Artan maliyetleri göz önünde bulundurarak fiyatın tekrar gözden geçirilmesi için adımlar atılacak mıdır?
2. Üreticinin maliyetlerinin azaltılması için girdiler (örneğin yem) konusunda ilave bir destek çalışmanız var mı?
3. Süt fiyatı maliyetin altında sürece üretici süt hayvanlarını kesmek zorunda kalmaktadır. Bunun da süt fiyatlarını artırması kaçınılmazdır. Süt hayvanı nüfusu konusunda nasıl bir projeksiyonunuz var? Bu çerçevede nasıl bir süt-yem paritesi öngörüyorsunuz (örneğin 1 litre süt – 1,5 kilogram yem)?
4. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi en son toplantısını 6 Ekim 2022 tarihinde yapmıştır. Komitenin bir sonraki toplantısı ne zaman yapılacaktır?


Haberi Paylaşmak İçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir