Pazar, Haziran 16, 2024
Siyaset

CHP, SAĞLIK HARCAMALARI İÇİN MECLİS ARAŞTIRMASI İSTEDİ

Haberi Paylaşmak İçin

CHP, SAĞLIK HARCAMALARI İÇİN MECLİS ARAŞTIRMASI İSTEDİ

CHP BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SERKAN SARI:
-YOKSULLUK, VATANDAŞLARIMIZI HASTA EDİYOR.
-SAĞLIK HARCAMALARI VATANDAŞLARI ZORLUYOR.
CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, her iki kişiden biri temel sağlık harcamalarının karşılamakta güçlük çektiğini belirterek “Toplumumuz her geçen gün fakirleşirken bir taraftan da hastalanıyor. Hastalıklarını tedavi edemiyor. Temel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geliyor.” dedi.

CHP, sağlık harcamalarının kapsamlı olarak incelenmesi, kamunun sağlık harcamalarındaki payının artırılması yönündeki politikalardaki yanlışlıkların gözden geçirilerek düzeltilmesi, sağlıklı bir toplum ve sağlıkta sosyal devlet politikaların üretilmesinde temel oluşturması ve sağlıkta sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulmasını istedi.
CHP Balıkesir Milletvekili, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Serkan Sarı ile CHP’li milletvekilleri tarafından Meclis Başkanlığına sunulan araştırma önergesi ile vatandaşların sağlık için harcadığı paranın her geçen yıl arttığına, enflasyon ve hayat pahalılığından kaynaklanan nedenlerle vatandaşlar temel ihtiyaçlarından kısmak zorunda kaldığına dikkat çekildi.

YOKSULLUK HASTA EDİYOR
Uygulanan yanlış ekonomik politikalar yüzünden yoksulluğun arttığı ve kronik bir soruna dönüştüğü vurgulanan araştırma önergesinde şu değerlendirmelerde bulunuldu:
“Sağlık hizmetlerinin düşük maliyetli ve yüksek kalitede sunulması insanlarımızın hayat kalitesini artırmanın yanı sıra sağlık sisteminin sürdürülebilirliği açısından da önemlidir. Yoksulluk, vatandaşlarımızın sağlığını olumsuz etkilemektedir. Enflasyondan ve hayat pahalılığından kaynaklanan nedenlerle vatandaşlarımız sağlık harcamaları için sağlıklı bir yaşam sürebilmelerini sağlayan temel ihtiyaçlarından kısmak zorunda kalmaktadır. Yani yoksulluk vatandaşlarımızı hem hasta ediyor hem de tedavisi içi yeterli harcama yapmasını engelleyerek mağduriyet oluşturuyor. Sağlık harcamalarının giderek artması ve hanelerin bu harcamaları karşılamakta zorlanması yani gelirlerinin yetersiz kalması vatandaşlarımızın yiyecek ve giyecek gibi zorunlu ihtiyaçlarından feragat etmesine ve çocuklarının eğitim masraflarından kısmalarına neden olmaktadır ki bu da toplum sağlımız açısından son derece tehlikelidir.

YOKSUL VATANDAŞLAR MAĞDUR OLUYOR
Türkiye’de nüfusun yüzde 37,6’sı olan 32 milyon 150 bin kişi yoksulluk, nüfusun yüzde 60,4’ü olan 51 milyon 600 bin kişi de açlık sınırının altında yaşamaktadır. TÜİK verilerine göre, doktor muayene ve tedavi harcamaları hanelerin yüzde 43,4’ne yük getirmektedir. İlaç harcamaları ise hanelerin yüzde 43,2 yük getirmektedir. Yine TÜİK’in son verisine göre kişi başına sağlık harcaması 2020 yılında 2 bin 997 TL iken, 2021 yılında 4 bin 206 TL olmuştur. Türkiye’nin hem kişi başına düşen sağlık harcaması miktarı hem de toplam sağlık harcamalarının milli hasıla içerisindeki payları OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında OECD ortalamasının altında kalmaktadır. Bütün bu ortaya koyduğumuz verilerdeki sayılar; vatandaşlarımızın özellikle de yoksul ve dezavantajlı vatandaşlarımızın sağlık harcamalarında zorlandığını, gelir yetersizlikleri nedeniyle tedavi süreçlerinde mağduriyet yaşadıklarını göstermektedir.

CHP’Lİ SERKAN SARI: “VATANDAŞLARIN TEMEL SAĞLIK İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLECEK DÜZEYDE DESTEKLER SAĞLANMALI”
CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunarak, vatandaşlara temel sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde destekler verilmesi gerektiğini belirtti. Sarı şunları söyledi:
“Ülkenin içinde bulunmuş olduğu ekonomik kriz her geçen gün yeni sorunlara sebebiyet vermekte şu anda ülkemizde TÜİK verilerine göre iki kişiden biri temel sağlık harcamalarının karşılamakta güçlük çekmekte. Hastane muayene ücretleri, tedavi ücretleri, ilaç ücretleri gibi temel sağlık harcamalarına ülkemizin içinde bulunmuş olduğu bu ekonomik koşullar altında baktığımızda yine TÜİK verileri üzerinden konuşursak yaklaşık 31 milyon vatandaşımız yoksulluk sınırında yaklaşık 51 milyon vatandaşımızsa açlık sınırı altında yaşamını idame ettirmeye çalışıyor. Türkiye’de sağlık sisteminde yaşanmış olan bu güçlükler OECD ülkelerine baktığımızda ülke ekonomilerinden sağlık sistemlerine ayrılan paylar göz önünde bulundurulduğunda ne yazık ki Türkiye’nin ortalamanın çok çok altında olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımız temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken temel ihtiyaçları olan giyinme barınma yeme içme ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken sağlık harcamaları için ayırabilecekleri bir bütçe ne yazık ki kalmıyor. Toplumumuz her geçen gün fakirleşirken bir taraftan da hastalanıyor. Hastalıklarını tedavi edemiyor. Temel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geliyor. Buradan Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın sırtındaki bu sağlık harcama yükünü bir an evvel azaltılması vatandaşlarımızın adil ve eşit bir şekilde ekonomik baskı altında kalmaksızın temel sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde destekler sağlanması gerekmektedir.”


Haberi Paylaşmak İçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir